بکس درایو ۱.۲ اینچی کوتاه شش پر(CR-V)

توضیحات در مورد کالا

  • محصول شرکت جانزوی
  • ساخت کشور تایوان طبق استانداردهای بین المللی
  • از جنس فولاد کروم-وانادیوم
  • با بالاترین کیفیت
  • DIN 3124
  • 1/2 شش پر کوتاه
کد کالا شرح (L)طول قیمت به ریال موجودی کالا
S04H4108 بکس کوتاه سایز ۸ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4109 بکس کوتاه سایز ۹ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4110 بکس کوتاه سایز ۱۰ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4111 بکس کوتاه سایز ۱۱ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4112 بکس کوتاه سایز ۱۲ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4113 بکس کوتاه سایز ۱۳ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4114 بکس کوتاه سایز ۱۴ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4115 بکس کوتاه سایز ۱۵ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4116 بکس کوتاه سایز ۱۶ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4117 بکس کوتاه سایز ۱۷ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4118 بکس کوتاه سایز ۱۸ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4119 بکس کوتاه سایز ۱۹ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4120 بکس کوتاه سایز ۲۰ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4121 بکس کوتاه سایز ۲۱ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4122 بکس کوتاه سایز ۲۲ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4123 بکس کوتاه سایز ۲۳ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4124 بکس کوتاه سایز ۲۴ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4125 بکس کوتاه سایز ۲۵ میلیمتر ۳۸ 0 موجود
S04H4126 بکس کوتاه سایز ۲۶ میلیمتر ۴۲ 0 موجود
S04H4127 بکس کوتاه سایز ۲۷ میلیمتر ۴۲ 0 موجود
S04H4128 بکس کوتاه سایز ۲۸ میلیمتر ۴۲ 0 موجود
S04H4129 بکس کوتاه سایز ۲۹ میلیمتر ۴۲ 0 موجود
S04H4130 بکس کوتاه سایز ۳۰ میلیمتر ۴۲ 0 موجود
S04H4132 بکس کوتاه سایز ۳۲ میلیمتر ۴۲ 0 موجود
S04H4134 بکس کوتاه سایز ۳۴ میلیمتر ۴۸ 0 موجود
S04H4136 بکس کوتاه سایز ۳۶ میلیمتر ۴۸ 0 موجود