بکس درایو ۳.۸ اینچی کوتاه شش پر(CR-V)

توضیحات در مورد کالا

  • محصول شرکت جانزوی
  • ساخت کشور تایوان طبق استانداردهای بین المللی
  • از جنس فولاد کروم-وانادیوم
  • با بالاترین کیفیت
  • DIN 3124
  • 3/8 شش پر کوتاه
کد کالا شرح (L)طول قیمت به ریال موجودی کالا
S04H3106 بکس کوتاه سایز ۶ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3107 بکس کوتاه سایز ۷ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3108 بکس کوتاه سایز ۸ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3109 بکس کوتاه سایز ۹ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3110 بکس کوتاه سایز ۱۰ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3111 بکس کوتاه سایز ۱۱ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3112 بکس کوتاه سایز ۱۲ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3113 بکس کوتاه سایز ۱۳ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3114 بکس کوتاه سایز ۱۴ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3115 بکس کوتاه سایز ۱۵ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3116 بکس کوتاه سایز ۱۶ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3117 بکس کوتاه سایز ۱۷ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3118 بکس کوتاه سایز ۱۸ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3119 بکس کوتاه سایز ۱۹ میلیمتر ۲۸ 0 موجود
S04H3120 بکس کوتاه سایز ۲۰ میلیمتر ۳۲ 0 موجود
S04H3121 بکس کوتاه سایز ۲۱ میلیمتر ۳۲ 0 موجود
S04H3122 بکس کوتاه سایز ۲۲ میلیمتر ۳۲ 0 موجود
S04H3123 بکس کوتاه سایز ۲۳ میلیمتر ۳۰ 0 موجود
S04H3124 بکس کوتاه سایز ۲۴ میلیمتر ۳۲ 0 موجود